Uluslararası Finansal Raporlama Standartları

UFRS EĞİTİMLERİMİZİN KAPSAMI

Kapsamlı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları, 
Örnek UFRS Uygulamaları, 
Bireysel ve Konsolide Finansal Tablolar Denetimi,