Eğitim Konularımız

Hazırlık, Denetim Programının Yürütülmesi, Raporlama

Etik

Finansal Araçlar

TMS-12 Vergileri Standardı ve Ertelenen Vergi Uygulamaları

Nakit Akış Tablosu

Özel Hususlar Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi İle Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların Veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi” Ve “Güvence Denetimi Standartları”