Eğitim Konularımız

Müşteri Seçimi ve Denetime Hazırlık

Denetim Programının Yürütülmesi

Raporlama

Bağımsız Denetçiler İçin Etik Kurallar

Finansal Araçlar

TMS 12 Gelir Vergileri Standardı ve Ertelenen Vergi Uygulamaları

TFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinde Hasılat

BOBİ FRS

Nakit Akış Tablosu

Özel Hususlar- Tek Bir Finansal Tablonun Bağımsız Denetimi İle Finansal Tablolardaki Belirli Unsurların, Hesapların veya Kalemlerin Bağımsız Denetimi ve Güvence Denetimi Standartları